Våra anläggningar

Lidköping

Lidköping Biogasanläggning är ett nära samarbete mellan Swedish Biogas International, Göteborg Energi och Lidköping kommun. Samarbetet består i att Swedish Biogas International bygger, äger och driver en produktionsanläggning för biogas och ansvarar från råvara fram till uppgraderad biogas. Därefter tar Göteborg Energi och Lidköping kommun vid och förvätskar biogasen till flytande biogas för regional distribution respektive komprimerar för lokal distribution.

Vald teknik för förvätskningen innebär att biogas av fordonskvalitet putsas till i princip 100-procentig metan. Därefter kyls gasen ned till drygt minus 160 grader Celsius och blir i denna process flytande.

Råvaran till biogasen är huvudsakligen industriella rena restprodukter från livsmedelsindustrin i Lidköping med omnejd.

Byggprojektet inleddes under tidig vår 2010 och startade leverera biogas i januari 2011.

 
 
 
 
Ägare: Swedish Biogas International AB
Driftstart: 2011, januari
Behandlad mängd substrat:
60 000 ton/år
Producerad mängd biometan:
6 miljoner Nm 3/år
Producerad mängd biogödsel:
50 000 m3/år
Investering: 80 mkr, vara 17 mkr som Klimp-bidrag

Den producerade biogasen reducerar utsläpp av CO2
med drygt 14 000 ton/år
Anläggningsdata Lidköping

Information att ladda ner


Flygfoto sommaren 2011

Lidköping Biogas