Industrianläggning

Industrial plants

We design, build, operates and owns industrial biogas plants

gardasanlaggning

Farm Plants

We design and sell biogas plants for
farms

RåvaruhanteringRaw Materials/Bio Fertilizer

We take care of your bi-products and delivers high-quality fertilizer

konsult

Consulting/Processing

We investigate, plan, design and support your biogas investment.

SBI har tecknat ett utökad leveransavtal med AGA avseende leveranser av biogas från SBI Katrineholm.

Produktionen kommer därmed att öka med 50 procent, med start under hösten 2012. Ordervärdet överstiger 100 miljoner kronor för SBI Katrineholm.

 

 

- Vi är mycket stolta och glada över att få ett utökat förtroende från AGA att stödja marknaden i Stockholmsområdet från Katrineholm, säger Peter Undén VD för SBI.

I dagsläget produceras tre miljoner Nm3 biogas av fordonskvalitet årligen på SBI Katrineholm.

SBI Katrineholm är en anläggning som till stor del baseras på rötning av gödsel från ett antal starka lantbrukare i Katrineholmsområdet. Anläggningen byggdes under 2010 och var under uppstart 2011, samt har rönt stor uppmärksamhet som en modell för liknande lantbruksbaserade biogasanläggningar.

Om Swedish Biogas International

Swedish Biogas International ger lokala lösningar på globala frågor genom att projektera, bygga och driva biogasanläggningar i Sverige och utomlands. Den kretsloppsanpassade biogas Swedish Biogas International framställer kan användas till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig och miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. Företaget, med säte i Linköping, har 35 anställda och hade 2011 137 miljoner kronor i omsättning.

www.swedishbiogas.com

Home Press Pressmeddelanden Utökat leveransavtal med AGA