Press Information

Alvesta 02Nu kommer gasen i Alvesta

Byggnationen av Alvesta Biogas har flutit på enligt plan – både tidplan och budget har hållits mycket väl.

Read more...

västerasNu levererar Västerås Biogas!

Den nya biogasanläggningen på Gryta i Västerås (samägd av SBI och lokala lantbruksföretag) har varit driftsatt sedan några månader. På grund av problem hos leverantören av uppgraderingsanläggning har det ej varit möjligt att leverera biometan till kunden Svensk Växtkraft förrän nu – den 22/ 9 var det premiär!

Read more...

logo mindre swedish biogasDebatt inför riksdagsvalet! - Gasens bidrag till en fossiloberoende fordonsflotta

Mer än 90 % av våra vägtransporter drivs av fossila drivmedel och det politiska målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 känns långt borta. Hur ska utvecklingen skyndas på? Vilka ytterligare initiativ och beslut krävs? Vilken roll ska gasen spela? Vad kan vi lära av "biogaslänet" Östergötland?

Read more...

logo mindre swedish biogasJordberga Biogas först med att leverera biogas till stamnätet

Nu matas biogas från Jordberga som första anläggning in i stamnätet! Efter ett drygt års byggnation är nu 2 av 3 produktionslinjer i gång, och full produktion beräknas finnas i slutet av året. Samtidigt skördas bl a helsäd hos närliggande gårdar för att efterhand matas in som del av substratmixen.

Read more...

byggandet av alvestaByggandet av Alvesta Biogas är igång

Alvesta Biogas, som driftsätts i höst, är redan igång med mark- och betongarbeten. Bilden visar arbetet med betongfundament, både för rötkamrarna, gödselbrunnar och plansilos.

Read more...

besokte katrineholmEnergiministern och LRF besökte Katrineholm Biogas

Den 9/5 besökte Anna-Karin Hatt (C)  LRF med förbundsordförande Helena Jonsson och lantbrukare från Södermanland olika energiproducerande gårdar i länet.
En visning av Katrineholm Biogas på Valla gård gjordes som avslutning på dagen.

Read more...

Press Press Releases