Press Information

logo mindre swedish biogasSBI medverkar i stort forskningsprojekt om grödor

Jordbruket spelar en central roll när det gäller potentialen för biogasproduktion i Sverige, omkring 80 procent av allt rötningsbart material finns i jordbruket. När det gäller grödor borde det gå att minska råvarukostnaden med minst 10 procent, menar forskare på JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Read more...

gasdagarna_2015Swedish Biogas International ställer ut på Gasdagarna 2015

Tid: 27 maj – 28 maj
Plats: Slagthuset, Malmö
Adress: Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö
Välkommen att besöka vår monter nr. 10!

Read more...

Alvesta 02Nu kommer gasen i Alvesta

Byggnationen av Alvesta Biogas har flutit på enligt plan – både tidplan och budget har hållits mycket väl.

Read more...

västerasNu levererar Västerås Biogas!

Den nya biogasanläggningen på Gryta i Västerås (samägd av SBI och lokala lantbruksföretag) har varit driftsatt sedan några månader. På grund av problem hos leverantören av uppgraderingsanläggning har det ej varit möjligt att leverera biometan till kunden Svensk Växtkraft förrän nu – den 22/ 9 var det premiär!

Read more...

logo mindre swedish biogasDebatt inför riksdagsvalet! - Gasens bidrag till en fossiloberoende fordonsflotta

Mer än 90 % av våra vägtransporter drivs av fossila drivmedel och det politiska målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 känns långt borta. Hur ska utvecklingen skyndas på? Vilka ytterligare initiativ och beslut krävs? Vilken roll ska gasen spela? Vad kan vi lära av "biogaslänet" Östergötland?

Read more...

logo mindre swedish biogasJordberga Biogas först med att leverera biogas till stamnätet

Nu matas biogas från Jordberga som första anläggning in i stamnätet! Efter ett drygt års byggnation är nu 2 av 3 produktionslinjer i gång, och full produktion beräknas finnas i slutet av året. Samtidigt skördas bl a helsäd hos närliggande gårdar för att efterhand matas in som del av substratmixen.

Read more...

Press Press Releases